The available database comprises research projects in Fisheries, Aquaculture, Seafood Processing and Marine Biotechnology active in the time period 2003-2022.
BlueBio is an ERA-NET COFUND created to directly identify new and improve existing ways of bringing bio-based products and services to the market and find new ways of creating value from in the blue bioeconomy.

More information on the BlueBio project and participating funding organizations is available on the BlueBio website: www.bluebioeconomy.eu

Last Update: 2019/11/26

NA
Aquaculture
Sea Food Processing
Betydning av produkt- og produksjonsinformasjon på evaluering av sjømat
National
National
Svein Ottar Olsen
sveinottar.olsen@nfh.uit.no
UiT - Arctic University of Norway (Norway)
NA - Not available (Not available)
2005
2013
€ NA
NA
Norsk fiskerinæring får nye påbud, krav og forventninger fra forbrukere om å merke sine råvarer og produkter med opprinnelse, produktinnhold og produksjonsmåter. Dette er med på å forsterke betydningen av kunnskap om hvordan og for hvem informasjon påvirk er evaluering og valg av deres produkter. Prosjektet er utformet som et doktorgradsstipend hvor kandidaten over 4 år skal gjennomføre en kurssekvens og en avhandlingsdel. Avhandlingen vil bestå av fire internasjonale publikasjoner som skal dekke problemst illinger om hvordan forbrukere reagerer på ulike former og kanaler for merke, produkt og produksjonsinformasjon. Blant annet vil vi ha fokus på informasjon om oppdrettet og villfanget fisk fra Norge og norske farvann. Sentrale avhengige variable vil være opplevd kvalitet/tilfredshet, følte helseeffekter/risiko, tillit, intensjoner til kjøp, betalingsvilje og om mulig faktiske valg. Avhandlingen vil bygge på intervjuer og eksperimenter kombinert med spørreskjema. Multivariat dataanalyse vil benyttes
Market; Quality; Fish products;
Not associated to marine areas
map png
If there is any incorrect or missing information on this project please access here or contact bluebio.database@irbim.cnr.it
/* */