The available database comprises research projects in Fisheries, Aquaculture, Seafood Processing and Marine Biotechnology active in the time period 2003-2022.
BlueBio is an ERA-NET COFUND created to directly identify new and improve existing ways of bringing bio-based products and services to the market and find new ways of creating value from in the blue bioeconomy.

More information on the BlueBio project and participating funding organizations is available on the BlueBio website: www.bluebioeconomy.eu

Last Update: 2019/11/26

NA
Fisheries
Automatisk klassifisering og sortering av fisk i trål
National
National
Cato Svellingen
cato@scantrol.no
NA
NA - Not available (Not available)
2009
2013
€ NA
NA
Formålet med prosjektet er å utvikle et elektronisk system som registrerer, klassifiserer og sorterer fisk i en trål uten å påføre fisken skade. Systemet vil gjøre det mulig å velge ut fisk som skal fanges og slippe fri fisk som er uønsket. Systemet skal baseres på billedanalyse metoder som Scantrol har utviklet for klassifisering av fisk om bord på fiske og forskningsfartøy. Metodene som er utviklet har meget god nøyaktighet og stor kapasitet, men det kreves betydelig FoU innsats for å overføre denne tek nologien til levende fisk i vann. Vi vil utvikle to sorteringsmekanismer for bruk på kommersielle fiskefartøy: en for sortering av en enkelt fisk og en for sortering av en mengde fisk. I tillegg vil vi utvikle en modell beregnet for havforskning hvor det ikke er krav til sortering, men hvor det vil være høyere krav til nøyaktighet.Målet vår er å få frem et kommersielt produkt som skal markedsføres internasjonalt til fiskeri og havforskning. På kommersielle trålere vil det bidra til at en kan fange den fi sken som skipperen ønsker ut fra kvoter, markedsforhold og fiskeforekomster, noe som vil bidra til bærekraftig utnyttelse av fiskeressursene. Forskningsfartøy vil kunne bruke systemet for å registrere fiskeforekomster i et område uten å fange fisken. Dett e vil gi muligheter for bedre grunnlag for bestandsestimering med mindre bruk av ressurser. Samarbeidspartnerne i prosjektet representerer brukere av teknologien. TRG har betydelige eierinteresser i norske og utenlandske fiskeriselskaper, og Havforsknings instituttet bruker store ressurser på prøvetråling med egne og innleide fartøyer.
Fishing technology; Fishing vessels; Engineering; Trawling;
Northen North Sea (27.IVa) Skagerrak, Kattegat (27.IIIa) Norwegian Sea (27.IIa) Barents Sea (27.I)
map png
If there is any incorrect or missing information on this project please access here or contact bluebio.database@irbim.cnr.it
/* */