The available database comprises research projects in Fisheries, Aquaculture, Seafood Processing and Marine Biotechnology active in the time period 2003-2022.
BlueBio is an ERA-NET COFUND created to directly identify new and improve existing ways of bringing bio-based products and services to the market and find new ways of creating value from in the blue bioeconomy.

More information on the BlueBio project and participating funding organizations is available on the BlueBio website: www.bluebioeconomy.eu

Last Update: 2019/11/26

NA
Aquaculture
Alphavirus (Togaviridae) fra laksefisk i norsk oppdrett. Karakterisering, vertikal overføring og studie av vevs/celle-tropisme
National
National
Are Nylund
are.nylund@bio.uib.no
UiB-BIO - University of Bergen; Department of Biology (Norway)
NA - Not available (Not available)
2005
2010
€ NA
NA
Salmon pancreas disease (SPD) ble først beskrevet fra Skottland i 1984, men var sannsynligvis tilstede i oppdrett av laks i Skottland så tidlig som i 1976. I 1990 ble det vist at sykdommen hadde en infeksiøs årsak. Senere, i 1995, ble det klart at sykdomm en skyldes et togaviruslignende agens som er ca 65 nm i diameter. Basert på RNA sekvenser fra dette viruset er det foreslått at det tilhører gruppen alfatogavirus i familien Togaviridae. I sin typiske form starter SPD med et akutt utbrudd 2 - 3 måneder e tter sjøsetting. Utbruddet kan være over i løpet av et par uker eller gå over i en kronisk fase som kan strekke seg over flere måneder. Syk fisk tar ikke til seg føde og blir etter en tid letargisk, avmagret og mørkfarget. Fisken svømmer ofte sløvt og høy t i vannet før den dør. Dødeligheten kan variere fra ca 10% og opp til 50%. SPD er i hovedsak registrert på laks i oppdrett på vestlandet med enkelte tilfeller i Nord Norge. Utbruddet i Nord Norge kan være et resultat av transport av smolt fra Vestlandet til anlegg i nord. Transport av SPDV via smolt støtter en hypotese om at SPDV kan ha et ferskvanns reservoar eller smitte fra stamfisk og til smolt. Dette nødvendiggjør en nærmere undersøkelse av mulig tilstedeværelse av SPDV i anlegg for smoltproduksjon .I dette studiet vil vi karakterisere genomet til alfavirus isolater, kartlegge vevs- og celletropismen til utvalgte alfavirusisolater ved akutt sykdom og under en bærertilstand, i tillegg til å undersøke muligheten for vertikal overføring av alfavirus. For å undersøke dette vil vi benytte metoder som RNA-rensing, RT, Real-time RT-PCR, PCR og sekvensering.
Disease; Fish; Genetic; Salmon;
Not associated to marine areas
map png
If there is any incorrect or missing information on this project please access here or contact bluebio.database@irbim.cnr.it
/* */